+48 672 823 998
info@gmail.com

Międzynarodowa konwencja adr

Zbiór informacji dotyczących ekologii

Przewóz towarów niebezpiecznych może odbywać się różnymi rodzajami transportu, takimi jak: transport drogowy, morski, transport lotniczy lub transport kolejowy. Transport drogowy substancji i materiałów niebezpiecznych regulują europejskie przepisy dotyczące międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych, ADR (Accord Dangereux Routier).

Transport adr – normy i wymogi

adr dla kierowcyTa międzynarodowa konwencja, stworzona z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i podpisana pierwotnie przez 9 państw. Formułuje ona stosunki prawne między państwami członkowskimi, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące warunki przewozu materiałów niebezpiecznych. Transport towarów niebezpiecznych wymaga dokładności, uwagi, odpowiedzialności i kompleksowego podejścia obejmującego dostępność wszystkich niezbędnych certyfikatów, licencji, pojazdów z niezbędnym wyposażeniem, a także specjalnego wyposażenia ochronnego dla kierowcy. Uniwersalny zestaw adr dla kierowcy obejmuje m.in.: płyn do przemywania oczu, pomarańczową kamizelkę z elementami odblaskowymi, rękawice i okulary ochronne, plastikowy pojemnik do zbierania rozlanych lub rozsypanych substancji niebezpiecznych (do 10 litrów), a także maskę pełnotwarzową i odpowiednie filtry. Pojazd musi być wyposażony w tablice ostrzegawcze oraz gaśnicę. Zgodnie z klasyfikacją ADR istnieje 9 klas towarów niebezpiecznych, tzw. Regulamin Towarów Niebezpiecznych.

Każda substancja niebezpieczna w tym wykazie posiada czterocyfrowy numer, który nazywany jest numerem UN (numer nadawany przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych w celu identyfikacji substancji lub określonej grupy substancji). W 2015 roku Lista Towarów Niebezpiecznych ADR zawierała 3526 numerów UN.