+48 672 823 998
info@gmail.com

Czy przydomowa oczyszczalnia się opłaca?

Zbiór informacji dotyczących ekologii

Jak zagospodarować odprowadzane z domu ścieki, jeśli nie mieszkamy na terenie skanalizowanym? Czy opłaca się budować własną oczyszczalnię ścieków i jakie należy spełnić warunki dla sprawnego jej funkcjonowania? Może jednak warto pozostać przy tradycyjnym sposobie odprowadzania ścieków do bezodpływowego szamba?

Koszty użytkowania własnej oczyszczalni ścieków

przydomowa oczyszczalniaRozważając temat zagospodarowania ścieków odprowadzanych z domu patrzymy przede wszystkim na aspekt finansowy całej instalacji. Ponieważ budowa domu to ogromne koszty, które nie zawsze do końca da się przewidzieć, naturalnym odruchem jest, że staramy się je minimalizować. Nie zawsze jednak oszczędność kosztów inwestycyjnych będzie opłacalna w przyszłości. Tak właśnie jest w przypadku wyboru sposobu zagospodarowania ścieków. Najtańszą inwestycją jest budowa szczelnego szamba. Jednak to przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwoli nam na niemal bezobsługowe i bezkosztowe użytkowanie jej przez długie lata. Jak to możliwe? Szambo bezodpływowe musi być regularnie opróżniane. Taka konieczność zachodzi przynajmniej raz w miesiącu, a każde wezwanie wozu asenizacyjnego to koszt ponad 100 zł w zależności od okolicy. Przydomowa oczyszczalnia wymaga opróżniania osadnika wstępnego nie częściej niż raz w roku, a w praktyce jest to raz na dwa, trzy lata. Zatem różnica w kosztach użytkowania jest ogromna i nie da się jej zignorować. Innym, równie ważnym aspektem pracy przydomowej oczyszczalni jest jej zgoda ze środowiskiem naturalnym. Ścieki oczyszczane są w kilku etapach, cały proces jest powolny lecz skuteczny i bezpieczny. Dzięki temu nieczystości mogą bez problemu zasilać wody gruntowe czy dowolne cieki wodne, bez żadnej szkody dla środowiska. Taki naturalny proces oczyszczania odbywa się bez niepotrzebnego zużycia dodatkowej energii.

Inwestycja we własną oczyszczalnię, choć nie jest mała, zwraca się już po kilku latach użytkowania, dlatego jest to godne uwagi rozwiązanie, które pozwoli nam na ogromne oszczędności. Samo użytkowanie takiej oczyszczalni jest niemal bezobsługowe. Jedyną aktywnością z naszej strony będzie kontrola siatki oddzielającej osadnik wstępny od studzienki i utrzymanie jej drożności.