+48 672 823 998
info@gmail.com

Zalety stosowania aparatów CPAP

Zbiór informacji dotyczących ekologii

Niewielkie aparaty CPAP są stosowane w przypadku niewydolności oddechowej, są także najskuteczniejszym narzędziem w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego. Jest to bardzo bezpieczna alternatywa dla terapii farmakologicznej oraz  operacji mających za zadanie skorygowanie wady anatomiczne górnych dróg oddechowych. Czy rzeczywiście warto zdecydować się na aparat CPAP oraz jakiego są korzyści z jego stosowania?

Jak działa aparat CPAP?

aparaty cpapW przypadku osób cierpiących na obturacyjny bezdech senny, każdej nocy oddech ustaje przynajmniej na sześć minut. W praktyce u dużej części osób cierpiących na to schorzenie, bezdech może trwać znacznie dłużej. W efekcie chory w ciągu nocy jest wielokrotnie wybudzany w celu zaczerpnięcia powietrza, po czym ponownie zasypia. Powtarzające się epizody gwałtownych wybudzeń oraz deficyt tlenu powodują obciążenie organizmy oraz poważne konsekwencje dla zdrowia. Warto zdecydować się na aparaty cpap. Jest to niewielkie urządzenie umieszczane koło łóżka, które składa się z aparatu pompującego powietrze oraz maski, które są połączone ze sobą elastyczną rurką. Pozwala to na wspomaganie oddychania w czasie snu i jednocześnie eliminuje epizody bezdechowe, w wyniku dostarczania powietrza pod działaniem stałego dodatniego ciśnienia. Wartość ciśnienia jest ustalana w sposób indywidualnie przez lekarza, w zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz występowania objawów.

Mechanizm działania aparatów CPAP nie jest skomplikowany. W przypadku osób z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, powietrze podawane jest bezpośrednio do dróg oddechowych chorego, pozwala również utrzymywać język oraz gardło we właściwej pozycji, nie dopuszczając do zapadania. W efekcie drogi oddechowe mogą pozostać otwarte oraz drożne, natomiast epizody bezdechu sennego ustają, dzięki czemu pacjent przesypia całą noc.